Loại Mua vào Bán ra
CAD 17286.01 17739.64
CHF 23116.17 23675.02
EUR 25514.73 26360.12
GBP 30148.36 30631.18
JPY 207.95 216.2
THB 748.54 779.77
USD 23120 23240