Loại Mua vào Bán ra
CAD 17097.52 17546.07
CHF 23022.29 23484.55
EUR 26020.26 26828.99
GBP 29427.57 29898.61
JPY 206.49 214.63
THB 721.78 751.89
USD 23330 23450