Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,975.37 17,684.33
CHF 24,834.41 25,871.59
EUR 26,832.90 28,201.41
GBP 29,688.81 30,928.73
JPY 212.27 222.42
THB 659.08 759.82
USD 23,060.00 23,270.00