Loại Mua vào Bán ra
CAD 17265.48 17612.48
CHF 23243.25 23710.01
EUR 26400.56 26875.25
GBP 29327.93 29797.44
JPY 201.01 208.11
THB 696.8 725.86
USD 23270 23360