Loại Mua vào Bán ra
CAD 17230.28 17682.41
CHF 23033.4 23590.19
EUR 25340.35 26179.92
GBP 28506.74 28963.2
JPY 209.83 218.83
THB 744.92 775.99
USD 23180 23300