Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,780.63 17,481.40
CHF 23,575.57 24,560.11
EUR 25,435.98 26,733.17
GBP 28,410.58 29,597.03
JPY 206.52 217.06
THB 650.27 749.65
USD 23,140.00 23,350.00